+420 371 430 090 :: Smrková 23, 312 00 Plzeň - Doubravka

Psychiatrická a psychologická ambulance

Zabýváme se diagnostikou a léčbou psychických poruch, a to prostřednictvím psychologických a psychiatrických vyšetření, medikace nebo psychoterapie. Řešíme celé spektrum psychických poruch. Léčíme dospělé i děti. Máme uzavřené smlouvy se všemi zdravotními pojišťovnami.

Spektrum péče

Psychiatrie

Dětská a dorostová psychiatrie
- akreditace I. typu pro obor specializačního vzdělávání Dětská a dorostová psychiatrie - část vzdělávacího programu - vlastní specializovaný výcvik - povinná praxe (od 12/2016)

Klinická psychologie

Psychosomatika

Specializovaná péče pro diabetiky

Psychoterapie
- individuální, rodinná, párová - vše pouze ze zdravotní indikace (terapii nařízenou soudem apod. neposkytujeme)

Aktuality

Informace pro pacienty

volejte na nové telefonní číslo 371 430 090

Přijímání telefonních hovorů zajišťuje paní recepční.
Hovory jsou přijímány ve všední dny
od 8:00 do 14:00 hodin.
Mimo tyto hodiny není telefonní linka obsluhována.

Náš tým

MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.
- psychiatrie, dětská psychiatrie, psychoterapie, rodinná terapie

Mgr. Pavel Brenkus
- klinická psychologie, psychoterapie, rodinná terapie

Mgr. et Mgr. Iveta Týblová
- klinická psychologie, psychoterapie

MUDr. Radka Krejčiříková
- psychiatrie

MUDr. Renáta Gregorová
- psychiatrie

MUDr. Jana Jiroušová
- dětská psychiatrie

MUDr. Gabriela Rábová
- dětská psychiatrie

Eva Kochmanová, DiS.
- psychiatrická sestra

Jana Galdunová
- recepční

Mgr. Daniel Komorous
- jednatel

Společnost Psychordinace Smrková s.r.o.
založil MUDr. Jiří Bláhovec

Potřebujete psychiatra nebo psychologa?

Psychiatr je lékař, může tedy předepisovat léky. Řeší většinou závažnější psychické problémy. Může provádět i psychoterapii.
Klinický psycholog vystudoval filozofickou fakultu obor psychologie, není tedy lékař, nepředepisuje léky. Provádí klinická psychologická vyšetření a léčí pomocí psychoterapie, tedy rozhovory o potížích a problémech, které pacienty trápí. Psychoterapie je léčbou dlouhodobou, ale s možným trvalým efektem. Dále psycholog používá relaxační techniky.
Není vhodné, aby dítě i rodiče léčil jeden psychiatr nebo psycholog, pokud se nejedná o rodinnou psychoterapii.
Pokud si nejste jisti, které vyšetření nebo péči potřebujete, poradí vám v telefonickém rozhovoru naše sestra.

Informace pro pacienty

Na všechna první vyšetření u nás přineste:
- kartičku pojišťovny
- lékařské zprávy ze všech předchozích důležitých vyšetření
- u dětí zdravotní průkaz (knížka pravidelně doplňovaná dětským lékařem)

Na psychologické vyšetření přineste:
- brýle, pokud je potřebujete na čtení a psaní
- doporučení od praktického nebo jiného lékaře