+420 371 430 090 :: Smrková 23, 312 00 Plzeň - Doubravka

Ordinační hodiny

Objednávání pacientů ve stanovených ordinačních hodinách koordinuje zkušená specializovaná zdravotní sestra.

MUDr. Jana Komorousová, Ph.D.

- psychiatrie, dětská psychiatrie,
psychoterapie, rodinná terapie

Pondělí - 8:30 - 12:00, 13:30 - 16:30
Úterý - 9:30 - 14:30
Středa - 8:30 - 18:00
Čtvrtek - 9:30 - 15:00
Pátek --------------------


MUDr. Jana Jiroušová

- dětská psychiatrie

Pondělí ------------------
Úterý ---------------------
Středa - 8:30 - 16:30
Čtvrtek -------------------
Pátek ---------------------


MUDr. Gabriela Rábová

- dětská psychiatrie

Pondělí - 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý - 8:00 - 16:00
Středa -------------------
Čtvrtek - 8:00 - 16:00
Pátek - 8:00 - 14:00

Mgr. Pavel Brenkus

- klinická psychologie, psychoterapie,
rodinná terapie

Pondělí - 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý - 9:00 - 16:00
Středa - 11:00 - 18:00
Čtvrtek ------------------
Pátek - 9:00 - 15:00


MUDr. Renáta Gregorová

- psychiatrie

Pondělí - 11:00 - 12:00, 13:30 - 19:00
Úterý --------------------
Středa - 8:00 - 16:00
Čtvrtek ------------------
Pátek - 7:30 - 15:30


Eva Kochmanová, DiS.

- psychiatrická sestra

Pondělí - 8:00 - 12:00, 13:30 - 18:00
Úterý - 8:00 - 16:00
Středa - 8:00 - 16:00
Čtvrtek - 8:00 - 16:00
Pátek - 8:00 - 14:00

Mgr. et Mgr. Iveta Týblová

- klinická psychologie, psychoterapie

Pondělí - 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Úterý - 8:00 - 12:00, 13:00 - 16:00
Středa - 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
Čtvrtek - 8:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Pátek - 9:00 - 12:00


MUDr. Radka Krejčiříková

- psychiatrie

Pondělí ------------------
Úterý - 9:00 - 16:00
Středa -------------------
Čtvrtek - 9:00 - 16:00
Pátek ---------------------

Vážení pacienti a zákonní zástupci pacientů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány ve zdravotnické dokumentaci v plném souladu s platnými právními předpisy zejména v souladu se zákonem č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách) a jeho prováděcími předpisy.

Jedná se údaje v nezbytném rozsahu pro poskytnutí a vykázání zdravotní péče a hlášení do registrů některých nemocí stanovených zákonem. Osoby, které mají možnost se s těmito vašimi údaji seznamovat, jsou rovněž zákonem vázány k ochraně osobních údajů a povinné mlčenlivosti.

Údaje vedené o vás ve zdravotnické dokumentaci obsahují zejména skutečnosti nutné pro identifikaci vaší osoby, údaje o provedených vyšetřeních, případně o zjištěné diagnóze, léčbě, předepsaných léčivých přípravcích, výsledcích dalších vyšetření.

Vaše osobní údaje shromažďujeme po dobu, kterou stanoví právní předpisy. Zejména lze odkázat na vyhlášku č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, která stanoví dobu, po kterou je nezbytné uchovávat zdravotnickou dokumentaci pacienta.

Ochrana vašich osobních údajů je zajištěna v souladu s těmito předpisy i v souladu s Obecným nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR).

Jako pacient nebo zákonný zástupce pacienta máte právo na přístup ke svým osobním údajům. Pokud shledáte, že nejsou vedeny osobní údaje správně či jsou nepřesné, máte právo požádat o opravu svých osobních údajů. Rovněž máte právo na výmaz svých osobních údajů v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které je poskytovatel zdravotních služeb povinen shromažďovat, a to na základě právní povinnost, tj. v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, které Vám poskytuje.

Jako pacient nebo zákonný zástupce pacienta můžete podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Tím je na území ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Poskytování vašich osobních údajů je zákonným požadavkem a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako zdravotnický pracovník má právo je po vás požadovat. Odpovědnou osobou, na kterou se můžete obracet, je Váš ošetřující lékař.

!!!Pacient je povinen nahlásit neprodleně změnu osobních údajů a data aktualizovat!!!